Nazwa usługi: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu
   
Kogo dotyczy:
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za ew. pełnomocnictwo
  • Kopia dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu
  • Dowód potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
   
Opłaty:
   
Czas realizacji:
   
Tryb odwoławczy:
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1198